Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-17 11:34:45 Rok 2017 / Zarządzenie nr 155/17 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Miękinia Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-01-17 11:34:04 Rok 2017 / Zarządzenie nr 155/17 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Miękinia Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-01-17 10:40:58 Rok 2018 / Zarządzenie nr 7/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/14 z dnia 2 grudnia 2014r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-01-17 09:45:20 Dokumenty do pobrania / nowe wzory dokumentów Irena Jezierska Edycja artykułu
2018-01-17 09:43:42 Dokumenty do pobrania / nowe wzory dokumentów Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-01-17 09:42:30 Rok 2018 / Otwarty konkurs ofert 2018 Irena Jezierska Publikacja artykułu
2018-01-17 07:49:45 Przetargi ogłoszone w 2017 roku / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w 2018 r. Magdalena Tarnowska Edycja artykułu
2018-01-16 14:05:33 Przetargi ogłoszone w 2017 roku / Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Miękinia w roku 2018 Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2018-01-16 13:38:24 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 479/5 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2018-01-16 13:36:14 Rok 2018 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej na działce nr 360/7, sieci kablowej średniego napięcia, sieci kablowej niskiego napięcia wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi na terenie obejmującym działki nr 362/2, 527, 512/3, 510, 490, 111, 360/7, 512/2, 486 i 485, a także wymianie słupa linii napowietrznej sn na działce nr 111 w obrębie geodezyjnym Głoska w gminie Miękinia Monika Śpiewak Publikacja artykułu