Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 13:26:57 Przetargi ogłoszone w 2017 roku / Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej "Wyposażenie kompleksu żłobkowego, przedszkolnego i szkolnego w Lutyni – etap I" Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2017-08-16 11:14:53 Rok 2017 / Zarządzenie nr 103/17 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 przez gminne jednostki organizacyjne Irena Jezierska Publikacja artykułu
2017-08-16 11:12:44 Rok 2017 / Zarządzenie nr 102/17 w sprawie Planu finansowego Gminy Miękini w związku ze zmianami budżetu Gminy Miękinia na 2017 r w zakresie dochodów i wydatków Irena Jezierska Publikacja artykułu
2017-08-16 11:10:19 Rok 2017 / Zarządzenie nr 101/17 w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków Irena Jezierska Publikacja artykułu
2017-08-11 12:24:16 Rok 2017 / Informacja o wycenie nieruchomości w pasie technologicznym projektowanej linii 400 kV Czarna-Pasikurowice w miesiącu sierpniu 2017 r. przez rzeczoznawców działających na zlecenie ELTEL Networks Energetyka S.A. Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2017-08-11 12:08:21 Budżet gminy na rok 2017 / Zarzadzenie nr 100/17 w sprawie przedstawienia RG Miękinia i RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budzetu i o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia za I półrocze 2017r. ... Irena Jezierska Publikacja artykułu
2017-08-11 12:04:42 Rok 2017 / Zarządzenie nr 100/17 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu sie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miękinia za I połrocze 2017r. oraz informacji o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy o finansach publicznych Irena Jezierska Publikacja artykułu
2017-08-11 12:02:04 Rok 2017 / Zarządzenie nr 98/17 w sprawie rozpatrzenia uwag złozonych do wyłożonego do publicznego wgladu w dniach od 14.06.17 do 5.07.17 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Przemysłowy Błonie-Źródła" w gminie Miękinia Irena Jezierska Publikacja artykułu
2017-08-11 11:59:41 Rok 2017 / Zarządzenie nr 97/17 w sprawie powołania komisji do wykonania odbioru końcowego zadania pn: "Budowa drogi gminnej klasy technicznejD) wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszacą do kompleksu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni -Etap II" Irena Jezierska Publikacja artykułu
2017-08-11 11:57:50 Rok 2017 / Zarządzenie nr 96/17 w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Gminy Miękinia w związku ze zmianami budżetu Gminy Miekinia na 2017r w zakresie dochodów i wydatków Irena Jezierska Publikacja artykułu