Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-23 11:44:10 Przetargi ogłoszone w 2017 roku / „Adaptacja obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji kulturalnej poprzez przebudowę i rozbudowę części obiektu na salę widowiskowo – kinową w Miękini” Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2017-06-23 10:35:40 Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia / Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Wodociąg Żródła Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2017-06-23 09:34:39 Zagospodarowanie przestrzenne / Zagospodarowanie przestrzenne - dokumenty i formularze Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2017-06-23 08:20:27 Rok 2017 / Remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach Paweł Ziółkowski Publikacja artykułu
2017-06-22 14:57:51 Przetargi ogłoszone w 2017 roku / Wyposażenie kompleksu żłobkowego, przedszkolnego i szkolnego w Lutyni – etap I Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2017-06-22 13:45:14 Zagospodarowanie przestrzenne / Zagospodarowanie przestrzenne - dokumenty i formularze Paweł Ziółkowski Edycja artykułu
2017-06-22 12:19:27 Rok 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 237/1, 237/2, 30/4 i 185/4 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2017-06-22 12:18:34 Rok 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 187/3, 242 i 238 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2017-06-22 12:17:40 Rok 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 31/17 i 237/2 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia Monika Śpiewak Publikacja artykułu
2017-06-22 12:16:47 Rok 2017 / Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 94/22 i 73 w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej Monika Śpiewak Publikacja artykułu