Wypisy i wyrysy z planów i studium 

 

 

Opis:

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Dotyczy:

wnioskodawcy, osoby fizycznej, przedsiębiorców,


Wymagane dokumenty:

wniosek o wypis i wyrys (w załączaniu)


Sposób dostarczenia dokumentów:

osobiście, pocztą, elektronicznie


Podstawa prawna:

art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 – z późn. zm.).


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Gospodarki nieruchomościami i Planowania Przestrzennego


Termin świadczenia usług:

cały rok


Termin realizacji usługi:

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki, w uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony


Informacje o opłatach:

Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) Opłata za wypis do pięciu stron 30,00zł, powyżej pięciu stron 50,00zł, Opłata za wyrys 20,00zł za każdą rozpoczętą formatkę A4, ale nie więcej niż 200,00zł


Tryb odwoławczy:

brak


Uwagi:

-


Formularz elektroniczny na ePUAP:

Link do platformy - wniosek o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Link do platformy - wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 


art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 – z późn. zm.).

 

Załączniki

Wniosek - wersja edytowalna

Data: 2018-01-05 13:12:31 Rozmiar: 17.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek - pdf

Data: 2018-01-05 13:12:49 Rozmiar: 62.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Śpiewak
Czas wytworzenia: 2015-05-21 11:57:18
Czas publikacji: 2018-01-05 13:10:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych