Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miękinia za rok 2015 

 
 
Liczba odwiedzin : 536
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marlena Chałupa
Czas wytworzenia: 2016-06-01 13:49:26
Czas publikacji: 2016-06-01 13:50:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak