Wyprawka szkolna 2016/2017 

 

Informacja dotycząca wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

 

Wniosek o wyprawkę szkolną należy złożyć do dyrektora szkoły.

Termin składania wniosków w szkołach – do 9 września 2016r.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) oraz uchwały nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" -   o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, mogą ubiegać się uczniowie :
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

 

Załączniki

Treść rozporządzenia

Data: 2016-09-01 10:16:19 Rozmiar: 718.17k Format: .pdf Pobierz

Wniosek

Data: 2016-09-01 10:16:19 Rozmiar: 93.37k Format: .rtf Pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Miękinia w sprawie wyprawki

Data: 2016-09-01 10:16:19 Rozmiar: 198.64k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do uchwały

Data: 2016-09-01 10:16:19 Rozmiar: 253.8k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 302
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Mazurkiewicz
Czas wytworzenia: 2016-09-01 15:44:44
Czas publikacji: 2016-09-01 10:16:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak