Plan sieci szkół 

 
 

INFORMACJA O PLANIE SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, JAKI BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017ROKU.

                W związku z art. 211 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60), Wójt Gminy Miękinia przedstawia plan sieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017roku.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miękinia, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miękinia, od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Orła Białego w Miękini.

Miękinia ul. Szkolna 2

Miękinia, Białków, Księginice, Głoska, Głogi, Gąsiorów, Lubiatów, Zabór Wielki, Zabór Mały, Kadłub, Źródła, Błonie, Mrozów, Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec, Wojnowice, Łąkoszyce, Siemichów, Przydroże, Klęka.

Miękinia, Białków, Księginice, Głoska, Głogi, Gąsiorów, Lubiatów, Zabór Wielki, Zabór Mały, Kadłub, Źródła, Błonie, Mrozów, Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec, Wojnowice, Łąkoszyce, Siemichów, Przydroże, Klęka.

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Lutyni.

Lutynia ul. Szkolna 7

Lutynia, Gałów, Gałówek, Zakrzyce, Łowęcice, Radakowice, Wróblowice

Lutynia, Gałów, Gałówek, Zakrzyce, Łowęcice, Radakowice, Wróblowice

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Piastów Śląskich w Pisarzowicach.

Pisarzowice ul. Szkolna 3a

Pisarzowice, Brzezina, Brzezinka Średzka, Czerna, Gosławice, Prężyce, Lenartowice, Wilkostów, Wilkszyn, Miłoszyn

Pisarzowice, Brzezina, Brzezinka Średzka, Czerna, Gosławice, Prężyce, Lenartowice, Wilkostów, Wilkszyn, Miłoszyn

 

 

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miękinia publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

klasy Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Miękini

Miękinia ul. Szkolna 2

Miękinia, Białków, Księginice, Głoska, Głogi, Gąsiorów, Lubiatów, Zabór Wielki, Zabór Mały, Kadłub, Źródła, Błonie, Mrozów, Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec, Wojnowice, Łąkoszyce, Siemichów, Przydroże, Klęka, Pisarzowice, Brzezina, Brzezinka Średzka, Czerna, Gosławice, Prężyce, Lenartowice, Wilkostów, Wilkszyn, Miłoszyn

Miękinia, Białków, Księginice, Głoska, Głogi, Gąsiorów, Lubiatów, Zabór Wielki, Zabór Mały, Kadłub, Źródła, Błonie, Mrozów, Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec, Wojnowice, Łąkoszyce, Siemichów, Przydroże, Klęka, Pisarzowice, Brzezina, Brzezinka Średzka, Czerna, Gosławice, Prężyce, Lenartowice, Wilkostów, Wilkszyn, Miłoszyn

2.

klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lutyni.

Lutynia ul. Szkolna 7

utynia, Gałów, Gałówek, Zakrzyce, Łowęcice, Radakowice, Wróblowice

utynia, Gałów, Gałówek, Zakrzyce, Łowęcice, Radakowice, Wróblowice

 

 

 
Liczba odwiedzin : 369
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Mazurkiewicz
Czas wytworzenia: 2017-05-09 11:26:44
Czas publikacji: 2017-05-09 11:26:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak