Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w godzinach od 10ºº do 14ºº. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia o godz. 14ºº.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miękinia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Załączniki

Treść obwieszczenia

Data: 2018-03-09 12:03:33 Rozmiar: 68.93k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Głuszek
Czas wytworzenia: 2018-03-09 12:03:33
Czas publikacji: 2018-03-09 12:03:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak