Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Miękinia z dnia 04.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia 

 
 
 

Załączniki

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Miękinia z dnia 04-01-2019 w sprawie uwag do projektu zmiany Studium.pdf

Data: 2019-01-11 10:39:58 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Monika Śpiewak
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Głuszek
Czas wytworzenia: 2019-01-09 11:10:45
Czas publikacji: 2019-01-11 10:39:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak