Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Białków w gminie Miękinia – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w pok. nr 310 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. w sali nr 312 o godz. 1600. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miękinia na adres: Urząd Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r. 

 
 
 

Załączniki

Treść obwieszczenia

Data: 2019-01-10 09:18:12 Rozmiar: 110.6k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Monika Śpiewak
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Głuszek
Czas wytworzenia: 2019-01-10 09:18:11
Czas publikacji: 2019-01-10 09:18:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak