Zawiadomienie Ministra Środowiska w sprawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2012 r., znak: DOW-S.IV.726.2.2012.GI. dot. ograniczenia ponadnormatywnych akustycznych oddziaływań na środowisko drogi krajowej nr 94, na odcinku Środa Śląska - Wrocław, tj. od km. 64+129,00 do km 81+639,89,  

 
 
 

Załączniki

Zawiadomienie Ministra Środowiska

Data: 2019-01-10 11:31:45 Rozmiar: 93.89k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Alicja Chilińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Krawczyk
Czas wytworzenia: 2019-01-10 11:31:44
Czas publikacji: 2019-01-10 11:31:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak