Nadanie/zmiana nazwy ulicy 

 

 

Opis:

Wymagane dokumenty: Wniosek o nadanie nazwy / zmianę nazwy ulicy, placu i innego obiektu publicznego

Wymagane załączniki:
1.    Szkic sytuacyjny z lokalizacją i zasięgiem ulicy, placu oraz innego terenowego obiektu publicznego, którego wniosek dotyczy, sporządzony na aktualnej mapie; 
2.    Poparcie wniosku przez właściwą miejscowo Radę Sołecką Wsi dla proponowanej nazwy;
3.    Pisemna zgoda wszystkich właścicieli drogi, jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej (stanowiącej własność prywatną).

Opłaty: Nie podlega opłacie

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urząd@miekinia.pl


Dotyczy:

wnioskodawca


Podstawa prawna:

1.    Art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
2.    Art. 8. ust.1. pkt.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia, Referat Spraw Obywatelskich, I piętro, pok. 209 pn., wt., czw., pt. w godz. 7.30 – 15.30, śr., w godz. 8.00 – 16.00


Termin świadczenia usług:

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu realizacji czynności wymaganych procedurą i przepisami prawa, w tym: a) zgromadzenia wymaganych opinii; b) podjęcia uchwały przez Radę Gminy Miękinia; c) publikacji uchwały Rady Gminy Miękinia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Czas rozpatrzenia wniosku ok. 2 – 3 miesięcy.


Termin realizacji usługi:

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu realizacji czynności wymaganych procedurą i przepisami prawa, w tym: a) zgromadzenia wymaganych opinii; b) podjęcia uchwały przez Radę Gminy Miękinia; c) publikacji uchwały Rady Gminy Miękinia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Czas rozpatrzenia wniosku ok. 2 – 3 miesięcy.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Uwagi:

1. Nazwy nadawane są obiektom publicznym, w tym: a) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach gminy (w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, ciągi piesze, mosty, wiadukty; b) placom; c) parkom, skwerom;

2. Wnioski w sprawie nadania nazwy mogą być zgłaszane przez: a) organy Urzędu Gminy Miękinia, z urzędu; b) osoby fizyczne i osoby prawne, wraz z pisemnym poparciem wniosku przez Radę Sołecką Wsi.

3. Nadanie lub zmiana nazwy drogi wewnętrznej wymaga pisemnej zgody wszystkich właścicieli tej drogi (art. 8 ust.1 pkt. 1a ustawy o drogach publicznych).

4. Nadanie lub zmiana nazwy następuje w trybie podjęcia uchwały przez Radę Gminy Miękinia. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

5. Przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania wnioskodawcy o nadaniu lub zmianie nazwy. Stosuje się przepisy dotyczące publikacji prawa miejscowego.

6. W przypadku realizacji inwestycji wymagającej nadania numeru porządkowego (adresowego) przy drodze bez nazwy istnieje możliwość nadania nazwy tej drodze z urzędu (za pisemną zgodą właścicieli w przypadku drogi stanowiącej własność prywatną).

 

Załączniki

Druk zgoda na nazwę - doc

Data: 2017-05-11 12:06:39 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

Druk zgoda na nazwę - pdf

Data: 2017-05-11 12:06:39 Rozmiar: 64.69k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o nadanie nazwy - doc

Data: 2018-05-25 09:31:44 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek o nadanie nazwy - pdf

Data: 2018-05-25 09:31:44 Rozmiar: 111.97k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 4566
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Pilch
Czas wytworzenia: 2015-05-25 12:48:37
Czas publikacji: 2018-05-25 09:31:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak