Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 456/14 i 456/13 oraz przyłącza gazu na działce nr 455/7 w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia

2016-01-04 08:21:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 482/1 i 181/20 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia

2015-12-29 13:24:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 454, 490 i 488/1 w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej

2015-12-29 13:23:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Miękinia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na terenie części działki nr 72/1 obręb Źródła, gmina Miękinia przez „MAK-POL” Grzegorz Schindler, ul. Boguszowska 57, 54-046 Wrocław

2015-12-21 13:32:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 467/1, 476, 481/19 oraz przyłącza gazu na działce nr 481/13 w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia

2015-12-09 07:51:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr 98 i 99 w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia

2015-12-04 08:16:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 10/12, 320 i 314/8 w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia

2015-12-04 08:16:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr 232/1, 42/13, 14/9, 269 i 270 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia

2015-12-04 08:15:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr 98 i 99 w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia

2015-12-03 15:13:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 10/12, 320 i 314/8 w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia

2015-12-03 15:12:52