Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku oświetlenia w Lutyni

 
2013-12-19 09:05:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WPN.6320.150.2013.RS)

 
2013-12-17 13:33:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego z systemem antenowym oraz z przyłączami elektrycznymi i światłowodowymi wzdłuż trasy kolejowej na dz. nr 332/7 obręb Miękinia w gm. Miękinia, w granicach terenów zamkniętych

 
2013-12-11 13:46:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 130 i 53/11 w obrębie geodezyjnym Kadłub w gminie Miękinia

 
2013-12-11 13:45:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 81 w obrębie geodezyjnym Lutynia oraz działek nr 2/243, 118/1 i 4/163 w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia

 
2013-12-11 13:43:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i linii kablowej niskiego napięcia na terenie działki nr 141/9 w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia

 
2013-12-11 13:42:46
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku szatniowo- sanitarnego ze zbiornikiem na ścieki bytowe na terenie gminnego boiska sportowego na działce nr 114/1 w miejscowości Łowęcice

 
2013-12-02 12:51:40
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowice „ul. Ogrodowa do miejscowości Lutynia" na terenie działek nr: 4/165, 4/53, 4/163 w miejscowości Wróblowice

 
2013-12-02 12:49:46
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr63/10 i 129 w obrębie geodezyjnym Kadłub

 
2013-12-02 12:49:08
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 Mpa na odcinku węzeł Gałów- węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczyp0spolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”- zakres: działki inwestycyjne- bez działek leśnych

 
2013-11-29 13:55:05