Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/135/15 w spr. zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miękinia

Rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody

2016-02-04 11:09:31
Uchwała nr XIV/122/15 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabór Wielki" w gminie Miękinia

2016-01-13 08:28:24
Uchwała nr XV/143/15 w sprawie wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

2016-01-04 12:14:46
Uchwała nr XV/142/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy

2016-01-04 12:13:18
Uchwała nr XV/141/15 w spr. nadania nazwy ulicy "Bolesława Chrobrego" w miejscowości Wróblowice

2016-01-04 12:11:44
Uchwała nr XV/140/15 w spr. wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie Gminy Miękinia w obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2016-01-04 12:06:27
Uchwała nr XV/139/15 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

2016-01-04 12:04:25
Uchwała nr XV/138/15 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2015

2016-01-04 12:02:59
Uchwała nr XV/137/15 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2016-2021

2016-01-04 12:00:38
Uchwała nr XV/136/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miękinia

2016-01-04 11:49:05