Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 40/16 w sprawie przekazania RG Miekinia sprawozdania finansowego Gminy Miękinia za 2015r.

2016-05-13 12:49:21
Zarządzenie nr 28/16 w sprawie przedstawienia RG Miękinia informacji o stanie mienia Gminy Miękinia wg stanu na 31 grudzień 2015r.

2016-05-13 12:47:53
Uchwała nr V/87/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

2016-04-20 08:10:09
Zarządzenie nr 23/16 w sprawie przedstawienia RG Miękinia Sprawozdania rocznego za 2015 r. z wykonania planu finansowego jednostek....

2016-03-14 08:44:42
Zarządzenie nr 25/16 w sprawie przedstawienia RG Miękinia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2015r.

2016-03-14 08:42:22
Zarządzenie nr 142/15 w spr. przedstawienia RG Miękinia i RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej...

2015-11-10 14:12:25
Uchwała nr V/32/15 RIO w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr III/7/14 RG...

 
2015-02-10 08:04:22
Uchwała nr V/31/15 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/8/14 RG....

 
2015-02-10 07:57:42
Uchwała nr III/7/14 w sprawie budżetu gminy na 2015 r

 
2015-01-05 11:27:08
Uchwała nr V/260/2014 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015

 
2014-12-17 08:07:11