Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/147/11 w spr. zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 
2012-01-05 13:36:43
Uchwała nr XIV/146/11 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011

 
2012-01-05 13:33:47
Uchwała nr XIV/145/11 w sprawie zmiany uchwały w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
2012-01-05 13:27:50
Uchwała nr XIV/144/11 w sprawie rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Miękinia o stwierdzenie nieważności uchwały zebrania wiejskiego...

 
2012-01-05 13:24:41
Uchwała nr XIV/143/11 w spr. zmiany uchwały nr XI/106/11 RG Miękinia z dnia 30.09.2011r...

 
2012-01-05 13:19:58
Uchwała nr XIV/142/11 w spr. zmiany uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2012-01-05 13:12:38
Uchwała nr XIV/141/11 w spr. zmiany uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania...

 
2012-01-05 13:09:17
Uchwała nr XIV/140/11 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość...

 
2012-01-05 13:07:03
Uchwała nr XIV/139/11 w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Miękinia...

 
2012-01-05 13:03:24
Uchwała nr XIV/138/11 w spr. nadania nazwy ulicy " Usługowa" w miejscowości Źródła

 
2012-01-05 12:57:20