Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 78/15 w sprawie przedstawienia RG Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2014 r.

 
2015-03-19 09:50:57
Zarządzenie nr 76/15 w spr. przedstawienia RG Miekinia sprawozdania rocznego za 2014 r. z wykonania planu finansowego jednostek...

 
2015-03-16 08:09:51
Zarządzenie nr 88/14 w spr. przedstawienia RG Miękinia i RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia za I półrocze 2014 r....

 
2014-08-19 09:20:53
Uchwała nr V/49/2014 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXVIII/403/13 RG Miękinia z 30.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2014-2024 oraz uchwale nr XXXVIII/402/13 RG Miękinia z 30.12.2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r.

 
2014-02-06 12:20:16
Uchwała nr V/48/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XXXVIII/402/13 RG Miękinia z 30.12.2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r.

 
2014-02-06 12:16:38
Uchwała nr XXXVIII/403/13 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2014-2024

 
2014-01-07 08:39:01
Uchwała nr XXXVIII/402/13 w sprawie budżetu gminy na 2014 r.

 
2014-01-07 08:37:34
Uchwała nr V/255/2013 składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 r.

 
2013-12-18 11:05:17
Uchwała nr V/253/2013 składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miękinia projekcie uchwały budżetowej Gminy Miękinia na rok 2014 ...

 
2013-12-18 11:01:35
Uchwała nr V/254/2013 składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możlowości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miękinia na rok 2014

 
2013-12-18 10:51:32