Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
uchwała nr V/95/2014 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu Gminy Miękinia w 2013 r.

 
2014-04-25 12:30:30
Zarzadzenie nr 31/14 w spr. przedstawienia RG Miękinia sprawozdania rocznego za 2013 r. z wykonania planu finansowego jednostek...

 
2014-03-20 11:01:43
Zarządzenie nr 30/14 w sprawie przedstawienia RG Miękinia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2013 r.

 
2014-03-20 10:59:06
Uchwała nr V/180/2013 RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Miękinia informacji o przebiegu wykonania budżetu...

 
2013-09-19 08:59:05
zarządzenie nr 106/13 w spr. przedstawienia RG Miękinia i RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia za I półrocze 2013 r....

 
2013-08-21 10:16:49
Uchwała nr XXVI/296/12 w sprawie budżetu gminy na 2013 r.

 
2013-01-04 10:21:42
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia...

 
2012-12-17 08:53:38
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miekinia na lata 2013-2024

 
2012-12-17 08:50:06
Opinia RIO o przedłozonym przez Wójta Gminy Miękinia projekcie uchwały budżetowej Gminy Miękinia na 2013 r.....

 
2012-12-17 08:46:48
Projekt budżetu gminy na 2013 r.

 
2012-12-17 08:41:02