Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/70/2013 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miękinia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miękinia w 2012 r.

 
2013-04-23 12:27:16
Zarzadzenie nr 37/13 w spr. przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2012 r.

 
2013-03-21 10:50:17
Zarzadzenie nr 36/13 w spr. przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania rocznego za 2012 r. z wykonania planu finansowego jednostek,....

 
2013-03-21 10:47:42
uchwała nr V/183/2012 RIO w spr. opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

 
2012-09-18 14:43:31
Zarzadzenie nr 111/12 w spr. przedstawienia RG Miękinia i RIO we Wrocławiu innformacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej...

 
2012-08-21 10:42:00
Zarzadzenie nr 48/12 w spr. podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012 r.

 
2012-04-27 13:10:46
Uchwała Nr XV\161\12 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r.

 
2012-02-17 08:20:55
Uchwała nr XIV/133/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2012-2018

 
2012-02-17 08:09:00
Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2012 r.

 
2012-02-17 08:01:06
Zarządzenie nr 199/11 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia na lata 2012-2018

 
2012-02-17 07:56:13