Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 200/10 w spr. zatwierdzenia Planu finansowe UrzęduGminy..

Zarządzenie nr 200/10 w spr. zatwierdzenia Planu finansowe UrzęduGminy..
2010-12-31 12:00:00
Zarzadzenie nr 199/10 w sp. zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków

Zarzadzenie nr 199/10 w sp. zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
2010-12-31 12:00:00
Zarządzenie nr 201/10 w spr. wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych..

Zarządzenie nr 201/10 w spr. wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych..
2010-12-31 12:00:00
Zarzadzenie nr 198/10w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Urzędu Gminy w Miękini

Zarzadzenie nr 198/10w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Urzędu Gminy w Miękini
2010-12-29 12:00:00
Zarządzenie nr 197/10 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 197/10 w spr. powołania komisji przetargowej
2010-12-27 12:00:00
Zarządzenie nr 196/10 w spr. wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w UG

Zarządzenie nr 196/10 w spr. wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w UG
2010-12-27 12:00:00
Zarządzenie nr 195/10 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 195/10 w spr. powołania komisji przetargowej
2010-12-20 12:00:00
Zarządzenie nr 194/10 w spr. zatwierdzenia planu finansowego UG w Miekini...

Zarządzenie nr 194/10 w spr. zatwierdzenia planu finansowego UG w Miekini...
2010-12-20 12:00:00
Zarzadzenie nr 193/10 w spr. zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków

Zarzadzenie nr 193/10 w spr. zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
2010-12-20 12:00:00
Zarzadzenie nr 192/10 w spr. powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie nr 192/10 w spr. powołania komisji przetargowej
2010-12-08 12:00:00