Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr II/15/10 w spr. zmiany uchwały nr I/3/10 z dnia 30.11.2010r.

Uchwała nr II/15/10 w spr. zmiany uchwały nr I/3/10 z dnia 30.11.2010r.
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/8/10 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2011-2018

Uchwała nr II/8/10 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2011-2018
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/10/10 w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne...

Uchwała nr II/10/10 w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne...
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/11/10 w spr. uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego...

Uchwała nr II/11/10 w spr. uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego...
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/16/10 w spr. zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała nr II/16/10 w spr. zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/18/10 w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miękinia

Uchwała nr II/18/10 w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miękinia
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/13/10 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

Uchwała nr II/13/10 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/12/10 w spr. zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Miękinia i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów

Uchwała nr II/12/10 w spr. zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Miękinia i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/20/10 w spr. nadania nazw ulic w miejscowości Radakowice

Uchwała nr II/20/10 w spr. nadania nazw ulic w miejscowości Radakowice
2010-12-29 12:00:00
Uchwała nr II/14/10 w spr. zmiany uchwały nr LI/539/10 RG w spr. emisji obligacji

Uchwała nr II/14/10 w spr. zmiany uchwały nr LI/539/10 RG w spr. emisji obligacji
2010-12-29 12:00:00