Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/21/14 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2014

 
2015-01-05 11:22:36
Uchwała nr III/20/14 w spr. zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 
2015-01-05 11:21:16
Uchwała nr III/19/14 w spr. zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
2015-01-05 11:19:14
Uchwała nr III/18/14 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/362/13 RG Miękinia z dnia 28.06.2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 
2015-01-05 11:16:50
Uchwała nr III/17/14 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla obszaru położonego ...

 
2015-01-05 11:14:00
Uchwała nr III/16/14 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Średzkiego

 
2015-01-05 11:12:31
Uchwała nr III/15/14 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...

 
2015-01-05 11:03:37
Uchwała nr III/14/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

 
2015-01-05 11:01:39
Uchwała nr III/13/14 w spr. uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017

 
2015-01-05 11:00:09
Uchwała nr III/12/14 w spr. regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 
2015-01-05 10:55:42