Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenia Wójta nr 154/18 wraz z wykazem nr GNPP.6845.37.2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

2018-12-15 08:02:23
Zarządzenie Wójta nr 122/18 wraz z wykazem nr GNPP.7125.4.2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, zlokalizowanych w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Miękini

2018-09-28 12:46:03
Zarządzenie Wójta nr 124/18 wraz z wykazem nr GNPP.6840.7.2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dz. nr 400/3 i 400/4 obręb Miękinia

2018-09-28 12:41:46
Zarządzenie Wójta nr 123/18 wraz z wykazem nr GNPP.6840.8.2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zlokalizowanych w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Miękini

2018-09-28 12:39:41
Zarządzenie Wójta nr 103/18 wraz z wykazem nr GNPP.6850.5.2018 nieruchomości przeznaczonej do do użyczenia na czas nieoznaczony na świadczenie zadań statutowych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini

2018-08-03 08:29:30
Zarządzenie Wójta nr 81/18 wraz z wykazem nr GNPP.6845.29.2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

2018-06-08 08:31:30
Zarządzenie Wójta nr 80/18 wraz z wykazem nr GNPP.6845.27.2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

2018-06-08 08:30:27
Zarządzenie Wójta nr 62/18 wraz z wykazem nr GNPP.6845.26.2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat na cele rolne

2018-05-02 08:35:51
GNPP.6850.4.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony, obejmujący dz. nr 77/9 obręb Miękinia, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków komunalnych

2018-04-23 08:55:31
GNPP.6850.3.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony, obejmujący część dz. nr 264/23 obręb Miękinia wraz z budynkiem, z przeznaczeniem na prowadzenie harcówki

2018-04-23 08:50:37