Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Miękinia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Clinico Medical Sp. z o.o. w zakresie parkingu dla samochodów osobowych, drogi pożarowej, zbiornika p. poż wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 69/1, 147/1, 147/2 i 68, obręb Błonie, gmina Miękinia

2015-07-07 08:03:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

2015-06-30 08:06:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia (ul. Willowa), Źródła (ul. Leśna, Widokowa i Zielona) i Kadłub, gmina Miękinia.

2015-06-30 08:04:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie publicznych dróg gminnych (ul. Wiśniowa, Leśna, Pod Lasem, Polna, Błotna) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkszynie, gmina Miękinia

2015-06-22 15:12:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Miękinia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej – ul. Leśnej i Brzozowej w Lutyni, gmina Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2015-06-15 07:34:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Miękinia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej relacji Krępice – Żurawiniec gmina Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2015-06-15 07:34:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Miękinia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Kadłub I” na terenie działek nr 20 i 21

2015-06-11 07:55:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydaniu postanowienia w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: przebudowie drogi gminnej – ul. Leśnej i Brzozowej w Lutyni, gmina Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 
2015-06-03 11:23:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej relacji Krępice-Żurawiniec

 
2015-05-28 15:13:43
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusza Środa Śląska (762) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie jpin: Mietków, Miękinia, Kostomłoty, Malczyce, Udariin, miast i gminy Kąty Wrocławskie oraz miasta Środa Śląska w województwie dolnośląskim.

 
2015-04-29 15:24:30