Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnoslaskiego o ustaleniu lokalizacji regionalenj sieci szerokopasmowej dla zadania "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnoślaskiej sieci szkieletowej"

 
2012-01-16 13:22:39
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -Głoska, Wilkostów, Zabór Wielki

 
2012-01-05 13:52:38
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Kadłub, w gminie Miękinia, w części „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2012-01-05 13:51:21
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 241 i 315/5 w Brzezinie

 
2011-12-30 10:17:48
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 239 z przyłaczem do działki nr 179/20 w Brzezinie

 
2011-12-30 10:11:52
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergrtycznej średniego napięcia na terenie działek nr 63, 177/2 i 154/95 w Wilkszynie

 
2011-12-30 10:10:04
Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przdsięwzięcia "budowa instalacji do przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 541/25 w Miękini"

 
2011-12-15 15:26:08
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją nt. budowy instalacji do przetwarzania odpadów wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie działki 541/25 obręb Miękinia

 
2011-12-12 11:10:18
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 239 z przyłączem do działki nr 179/20 w obrębie geodezyjnym Brzezina

 
2011-11-30 14:42:07
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 241 i 315/2 w miejscowości Brzezina

 
2011-11-30 14:40:48