Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wszczęscie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 104871D - budowa chodników i oświetlenia drogowego

Wszczęscie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 104871D - budowa chodników i oświetlenia drogowego
2011-05-18 07:51:31
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sieci eN w Białkowie

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sieci eN w Białkowie
2010-12-29 12:00:00
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pollegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia w Lutyni

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pollegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia w Lutyni
2010-12-29 12:00:00
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pollegającego na budowie obwodowej sieci wodociągowej w Lutyni

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pollegającego na budowie obwodowej sieci wodociągowej w Lutyni
2010-12-28 12:00:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonego obszaru w granicach miejscowości Lenartowice i Prężyce w gminie Miękinia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonego obszaru w granicach miejscowości Lenartowice i Prężyce w gminie Miękinia
2010-12-28 12:00:00
Obwieszenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w miejscowościach Lutynia, Krępice, Wróblowice, Brzezina.

Obwieszenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w miejscowościach Lutynia, Krępice, Wróblowice, Brzezina.
2010-12-28 12:00:00
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pollegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Krępicach

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pollegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Krępicach
2010-12-28 12:00:00
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza energetycznego do stacji pomiarowej gazu na terenie działek nr 243/12, 254/1, 254/4 i 127 w miejscowości Krępice

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza energetycznego do stacji pomiarowej gazu na terenie działek nr 243/12, 254/1, 254/4 i 127 w miejscowości Krępice
2010-12-23 12:00:00
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa stacji redukcyjno- pomiarowej gazu na terenie działki nr 243/12 w miejscowości Krępice

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa stacji redukcyjno- pomiarowej gazu na terenie działki nr 243/12 w miejscowości Krępice
2010-12-23 12:00:00
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji pomiarowej gazu na terenie działki nr 127 oraz przejazdu przez rów melioracyjny – działka nr 254/4 w miejscowości Krępice

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji pomiarowej gazu na terenie działki nr 127 oraz przejazdu przez rów melioracyjny – działka nr 254/4 w miejscowości Krępice
2010-12-23 12:00:00