Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 268/1 i 268/4 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 268/1 i 268/4 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn
2009-12-21 12:00:00
Wszczętcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji: budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr 238/6 i 243 w obrębie geodezyjnym Lutynia

Wszczętcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji: budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr 238/6 i 243 w obrębie geodezyjnym Lutynia
2009-12-21 12:00:00
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Brzezina

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Brzezina
2009-12-21 12:00:00
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Miękinia

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Miękinia
2009-12-21 12:00:00
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie geodezyjnym Błonie

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie geodezyjnym Błonie
2009-12-21 12:00:00
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr 65 i 68 oraz przyłącza dz. nr 22/3 w obrębie geodezyjnym Wilkostów

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr 65 i 68 oraz przyłącza dz. nr 22/3 w obrębie geodezyjnym Wilkostów
2009-12-21 12:00:00
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: eksploatacja złoża kruszywa „Brzezinka Średzka - Plaża"

Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: eksploatacja złoża kruszywa „Brzezinka Średzka - Plaża"
2009-12-16 12:00:00
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĘKINIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIĘKINIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia
2009-12-10 12:00:00
Wydanie decyzjI o ustaleniu lokalizacji: budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie w obrębach geodezyjnych Błonie i Wróblowice w gminie Miękinia

Wydanie decyzjI o ustaleniu lokalizacji: budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie w obrębach geodezyjnych Błonie i Wróblowice w gminie Miękinia
2009-12-07 12:00:00
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa rzecznego portu załadunkowego kruszywa "Lenartowice II"

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa rzecznego portu załadunkowego kruszywa "Lenartowice II"
2009-12-03 12:00:00