Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XV/109/03 w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Miękini..

UCHWAŁA NR XV/109/03 w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Miękini..
2003-12-30 12:00:00
UCHWAŁA NR XV/104/03 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok...

UCHWAŁA NR XV/104/03 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.12.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok...
2003-12-30 01:00:00
UCHWAŁA NR XV/110/03 w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku..

UCHWAŁA NR XV/110/03 w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku..
2003-12-30 01:00:00
UCHWAŁA NR XV/105/03 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miękinia..

UCHWAŁA NR XV/105/03 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miękinia..
2003-12-30 01:00:00
UCHWAŁA Nr XV/103/03 RADY GMINY W MIĘKINI z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, powierzonych i własnych..

UCHWAŁA Nr XV/103/03 RADY GMINY W MIĘKINI z dnia 30.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, powierzonych i własnych..
2003-12-30 01:00:00
UCHWAŁA NR XV/107/03 W sprawie ustalenia diet radnym Rady Gminy..

UCHWAŁA NR XV/107/03 W sprawie ustalenia diet radnym Rady Gminy..
2003-12-30 01:00:00
UCHWAŁA nr XV/108/03 Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyznania diet sołtysom..

UCHWAŁA nr XV/108/03 Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyznania diet sołtysom..
2003-12-30 01:00:00
UCHWAŁA NR XV/102/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Miękinia oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini..

UCHWAŁA NR XV/102/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Miękinia oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini..
2003-12-30 01:00:00
Uchwała nr XIV/101/03 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników ..

Uchwała nr XIV/101/03 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników ..
2003-12-01 12:00:00
UCHWAŁA NR XIV/99/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku..

UCHWAŁA NR XIV/99/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku..
2003-12-01 12:00:00