Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr L/379/06 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych..

UCHWAŁA Nr L/379/06 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych..
2006-10-26 12:00:00
Uchwała Nr XLIX/374/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Uchwała Nr XLIX/374/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r
2006-09-28 12:00:00
Uchwała Nr XLIX/376/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzezinie

Uchwała Nr XLIX/376/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzezinie
2006-09-28 12:00:00
Uchwała Nr XLIX/375/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkszynie

Uchwała Nr XLIX/375/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkszynie
2006-09-28 12:00:00
Uchwała nr XLVIII/371/06 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLVIII/371/06 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2006-08-31 12:00:00
Uchwała nr XLVIII/369/06 w sprawie określenia zasad rozliczania wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Uchwała nr XLVIII/369/06 w sprawie określenia zasad rozliczania wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2006-08-31 12:00:00
Uchwała nr XLVIII/370/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości

Uchwała nr XLVIII/370/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości
2006-08-31 12:00:00
Uchwała nr XLVIII/373/06 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marioli Perłowskiej na działalność Wójta oraz sołtysa wsi Mrozów

Uchwała nr XLVIII/373/06 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marioli Perłowskiej na działalność Wójta oraz sołtysa wsi Mrozów
2006-08-31 12:00:00
Uchwała nr XLVIII/368/06 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia

Uchwała nr XLVIII/368/06 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia
2006-08-31 12:00:00
Uchwała Nr XLVIII/372/06 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Rybarczyka na działalność Wójta oraz Sołtysa wsi Mrozów

Uchwała Nr XLVIII/372/06 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Rybarczyka na działalność Wójta oraz Sołtysa wsi Mrozów
2006-08-31 12:00:00