Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w Lutyni i Wróblowicach

 
2012-12-27 14:52:53
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Kadłubiu

 
2012-12-17 13:30:37
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Brzezince Średzkiej

 
2012-12-17 13:28:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wróblowice

 
2012-12-10 11:57:50
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w Brzezince Średzkiej

 
2012-12-10 11:56:22
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na odcinku Krępice-Lutynia

 
2012-11-27 13:44:08
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Zabór Wielki III" na terenie działki 198, obręb Zabór Wielki

 
2012-11-22 13:35:18
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia boiska sportowego w Głosce

 
2012-11-21 09:34:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej w Wilkszynie

 
2012-11-21 09:33:38
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej w Wilkszynie

 
2012-11-21 09:32:36