Pełnomocnik ds. strefy ekonomicznej 

 

  

1. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika ds. Strefy Ekonomicznej
należy:
 1) inicjowanie, planowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z utworzenia na terenie Gminy Miękinia podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej,
 2) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w sprawie powstania i zainwestowania na terenie strefy ekonomicznej,
 3) koordynowanie działań związanych z opracowaniem koncepcji zagospodarowania obszaru strefy ekonomicznej, współpraca z projektantami,
 4) prowadzenie ewidencji terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną w zakresie ich granic oraz istniejącej, planowanej i projektowanej infrastruktury technicznej,
 5) podejmowanie działań zmierzających do uzyskania terenów z Agencji Nieruchomości Rolnych na potrzeby strefy ekonomicznej,
 6) współpraca z referatami urzędu przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla strefy ekonomicznej, opracowanie na rzecz referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wskazówek do projektów planów,
 7) współpraca z referatami urzędu w przygotowywaniu strategii rozwoju gminy wieloletnich programów inwestycyjnych oraz innych programów rozwojowych,
 8) współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizacje gospodarczą gminy,
 9) współpraca z referatami urzędu przy określaniu kierunków inwestowania w rozwój infrastruktury gminy w szczególności na terenie strefy ekonomicznej.

 


Liczba odwiedzin : 652
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dyrda
Czas wytworzenia: 2009-08-04 12:44:55
Czas publikacji: 2009-08-04 12:44:55
Data przeniesienia do archiwum: 2036-01-01