Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVIII/490/14 w spr. nadania nazwy ulicy "Pogodna" w miejscowości Żurawiniec

 
2014-11-04 11:15:02
Uchwała nr XLVIII/489/14 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości będących własnościa Gminy Miękinia

 
2014-11-04 11:13:21
Uchwała nr XLVIII/488/14 w spr. zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 
2014-11-04 11:11:46
Uchwała nr XLVIII/487/14 w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miękinia w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ...

 
2014-11-04 11:09:02
Uchwała nr XLVIII/486/14 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
2014-11-04 11:00:39
Uchwała nr XLVIII/485/14 w spr. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia...

 
2014-11-04 10:55:26
Uchwała nr XLVIII/484/14 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 
2014-11-04 10:46:48
Uchwała nr XLVIII/483/14 w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością przesyłu

 
2014-11-04 10:45:13
Uchwała nr XLVIII/482/14 w spr. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2029....

 
2014-11-04 10:43:00
Uchwała nr XLVIII/481/14 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

 
2014-11-04 10:41:08