Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVI/305/12 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 
2013-01-04 11:05:41
Uchwała nr XXVI/304/12 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012

 
2013-01-04 11:02:42
Uchwała nr XXVI/303/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Miękinia

 
2013-01-04 11:00:51
Uchwała nr XXVI/302/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezina

 
2013-01-04 10:57:45
Uchwała nr XXVI/301/12 w spr. przedłużenia ulicy "Parkowa" w miejscowości Żurawiniec

 
2013-01-04 10:51:01
Uchwała nr XXVI/300/12 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy...

 
2013-01-04 10:38:54
Uchwała nr XXVI/299/12 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w środkowej części obrębu Zabór Wielki

 
2013-01-04 10:35:44
Uchwała nr XXVI/298/12 w spr. zmiany Uchwały nr XVI/171/12 RG Miękinia z dnia 29.02.2012 r. w spr. emisji obligacji komunalnych

 
2013-01-04 10:33:08
Uchwała nr XXVI/297/12 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2013-2024

 
2013-01-04 10:30:17
Uchwała nr XXVI/296/12 w sprawie budżetu gminy na 2013 r.

 
2013-01-04 10:09:36