Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVIII/411/13 w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miękinia

 
2014-01-07 08:35:07
Uchwała nr XXXVIII/410/13 w spr. zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

 
2014-01-07 08:33:22
Uchwała nr XXXVIII/409/13 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same lokale użytkowe na okres jednego miesiąca

 
2014-01-07 08:30:52
Uchwała nr XXXVIII/408/13 dotycząca zmiany uchwały XXVII/320/13 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

 
2014-01-07 08:26:21
Uchwała nr XXXVIII/407/13 w spr. zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miękinia

 
2014-01-07 08:21:19
Uchwała nr XXXVIII/406/13 w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2013

 
2014-01-07 08:18:17
Uchwała nr XXXVIII/405/13 w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

 
2014-01-07 08:14:58
Uchwała nr XXXVIII/404/13 w spr. zmiany Uchwały nr XXXII/362/13 RG Miękinia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 
2014-01-07 08:04:09
Uchwała nr XXXVIII/403/13 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2014-2024

 
2014-01-07 08:01:25
Uchwała nr XXXVIII/402/13 w sprawie budżetu gminy na 2014 r.

 
2014-01-07 07:58:56