Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnej  

 
  

1. Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnej należy:
 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnej,
 2) utrzymywanie współpracy w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
 3) informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy
 4) dokonywanie bieżącej kontroli ochrony informacji niejawnej oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 5) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej,
 6) realizowanie zadań określonych w Planie Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Miękini.

 

Liczba odwiedzin : 823
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dyrda
Czas wytworzenia: 2009-08-04 12:13:52
Czas publikacji: 2009-08-04 12:13:52
Data przeniesienia do archiwum: 2036-01-01