Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVI/510/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miękinia

2018-10-30 13:15:30
Uchwała nr XLVI/508/18 w sprawie nadania nazwy ulicy "Cyprysowa" w miejscowości Wilkszyn

2018-10-30 13:13:59
Uchwała nr XLVI/506/18 w speawie uchwalenia Statutu Gminy Miękinia

2018-10-30 13:12:37
Uchwała nr XLVI/505/18 w sprawie określenia terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-10-30 13:10:34
Uchwała nr XLVI/504/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

2018-10-30 13:08:40
Uchwała nr XLV/500/18 w sprawie nadania nazwy ulicy "Klonowa" w miejscowości Miękinia

2018-10-30 12:42:58
Uchwała nr XLV/495/18 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom ....

2018-10-30 12:39:18
Uchwała nr XLV/490/18 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żurawiniec

2018-10-30 12:38:05
Uchwała nr XLV/489/18 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Źródła

2018-10-30 12:37:01
Uchwała nr XLV/488/18 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zakrzyce

2018-10-30 12:35:05