Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Wołów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu w gruncie linii kablowej wyprowadzenia mocy z elektrowni wodnej

 
2015-01-12 12:18:55
Ogłoszenie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu o rokowaniach na zbycie nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej w Miękini przy ul. Kolejowej 6, województwo donośląskie

 
2014-12-30 12:56:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 386 i 381/11 w miejscowości Lutynia w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej

 
2014-12-30 12:56:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej na działce nr 198, linii kablowej średniego napięcia 20 kV i linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 229, 275, 276, 277, 328, 329, 331, 336, 368, 372, 241/4, 422/1, ze złączem kablowym na działkach nr 197/1 198 w obrębie geodezyjnym Zabór Wielki w gminie Miękinia

 
2014-12-18 13:22:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 471/21, 470/3, 470/4, 470/1, 469, 467/31, 467/1, 467/2, 476, 459/12, 460, 461/3, 462, 416/2, 416/1, 415/2, 463 w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia

 
2014-12-15 11:30:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka obwodowej sieci wodociągowej na terenie działki nr 222/1 w obrębie geodezyjnym Źródła w gminie Miękinia

 
2014-12-03 14:25:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka obwodowej sieci wodociągowej na terenie działek nr 122, 30/1, 114, 126/7 i 16/1 w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia

 
2014-12-03 14:24:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 386 i 381/11 w miejscowości Lutynia w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej

 
2014-12-01 14:36:48
Informacja zarządu województwa dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 
2014-12-01 14:35:45
Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie Wrocławskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu", realizowanego na terenie powiatów: wrocławskiego, wołowskiego, oleśnickiego, oławskiego,

 
2014-12-01 14:34:27