Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – zgłoszenie podmiotu i przedmiotu opodatkowania w formie informacji 

 
 

Opis:

Wymagane dokumenty: Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Wymagane załączniki: Przedłożyć do wglądu dokumenty takie jak : akt notarialny, umowy, aneksy i inne niezbędne do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urzad@miekinia.pl


Dotyczy:

Osoby fizyczne


Podstawa prawna:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) 

stawa o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r. poz 374 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613., z późn. zm.)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Finansów i Budżetu pokój nr 306, tel. (71) 735 92 55


Termin świadczenia usług:

Cały rok


Termin realizacji usługi:

Bez zbędnej zwłoki


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Uwagi:

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

I rata - 15 marca

II rata - 15 maja

III rata - 15 września

IV rata - 15 listopada

na indywidualny numer konta bankowego nadany podatnikowi w decyzji wymiarowej.


Formularz elektroniczny na ePUAP:

Link do platformy - informacja w sprawie podatku rolnego

Link do platformy - informacja w sprawie podatku leśnego

Link do platformy - informacja w sprawie podatku od nieruchomości


 

Załączniki

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - doc

Data: 2016-01-04 08:27:42 Rozmiar: 104k Format: .doc Pobierz

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - pdf

Data: 2016-01-04 08:27:42 Rozmiar: 456.68k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3872
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Chmielewska Anna
Czas wytworzenia: 2015-05-19 11:30:40
Czas publikacji: 2016-11-28 09:47:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak