Deklaracja o zamiarze przystąpienia do usunięcia wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Miękinia 

 
 

Opis:

Przyjmowanie deklaracji o zamiarze przystąpienia do usunięcia wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Miękinia.


Dotyczy:

Osoby fizyczne


Wymagane dokumenty:

Deklaracja o zamiarze przystąpienia do usunięcia wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych (w załączeniu)


Sposób dostarczenia dokumentów:

Pocztą, osobiście


Podstawa prawna:

 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalony Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. - M.P. Nr 50, poz. 735) zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - M.P. Nr 33, poz. 481).


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia
Referat KRO


Termin świadczenia usług:

Cały rok


Termin realizacji usługi:

Maj - wrzesień


Informacje o opłatach:

Brak


Tryb odwoławczy:

Brak


Uwagi:

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Miękinia jest uzależnione od pozyskania środków z WFOŚiGW

 

Załączniki

Zarządzenie 57/2017

Data: 2017-05-29 09:36:01 Rozmiar: 255.16k Format: .pdf Pobierz

Deklaracja przystąpienia do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miękinia - doc

Data: 2018-06-25 12:02:08 Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

Deklaracja przystąpienia do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miękinia - pdf

Data: 2018-06-25 12:02:08 Rozmiar: 131.84k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1655
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Krawczyk
Czas wytworzenia: 2015-05-21 13:10:19
Czas publikacji: 2018-06-25 12:02:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak