DR-1 podatek rolny 

 

 

Opis:

Wymagane dokumenty: Złożenie formularza  Deklaracja na podatek rolny

Wymagane załączniki: Nie dotyczy

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urzad@miekinia.pl


Dotyczy:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613., z późn. zm.)

Ustawa o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Finansów i Budżetu pokój nr 302, tel. (71) 735 92 17


Termin świadczenia usług:

Deklaracje składa się do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego na formularzu według ustalonego wzoru. W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania składa się korektę deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.


Termin realizacji usługi:

Nie dotyczy


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje, podatek deklaratywny


Uwagi:

Podatek rolny obliczony w deklaracji płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego na konto Gminy Miękinia 12 9589 0003 0260 0101 2000 0020


Formularz elektroniczny na ePUAP:

Link do platformy


 

Załączniki

Deklaracja - pdf

Data: 2016-01-04 08:25:23 Rozmiar: 421.6k Format: .pdf Pobierz

Deklaracja - xls

Data: 2016-01-04 08:25:23 Rozmiar: 69k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 3601
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogna Łukarska
Czas wytworzenia: 2015-05-19 11:17:25
Czas publikacji: 2016-11-28 09:47:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak