DN-1 podatek od nieruchomości 

 
 

Opis:

Wymagane dokumenty: Złożenie formularza  - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Wymagane załączniki: Nie dotyczy

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urzad@miekinia.pl


Dotyczy:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej


Podstawa prawna:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613., z późn. zm.)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Finansów i Budżetu pokój nr 302, tel. (71) 735 92 17


Termin świadczenia usług:

Deklaracje składa się do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego na formularzu według ustalonego wzoru. W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania składa się korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.


Termin realizacji usługi:

Nie dotyczy


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje, podatek deklaratywny


Uwagi:

Podatek od nieruchomości obliczony w deklaracji płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek od nieruchomości  należy wpłacać:

- na indywidualny rachunek bankowy nadany Podatnikowi przez Gminę Miękinia,

- w przypadku Podatnika składającego deklarację po raz pierwszy, na konto bankowe Gminy Miękinia  - 12 9589 0003 0260 0101 2000 0020 


Formularz elektroniczny na ePUAP:

Link do platformy


 

Załączniki

Deklaracja - pdf

Data: 2016-01-04 12:15:43 Rozmiar: 349.75k Format: .pdf Pobierz

Deklaracja - xls

Data: 2016-01-04 12:15:43 Rozmiar: 69k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 6331
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogna Łukarska
Czas wytworzenia: 2015-05-19 11:24:18
Czas publikacji: 2016-11-28 09:47:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak