Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

  

Opis:

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane załączniki: Dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty: Opłata skarbowa 17 zł

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urząd@miekinia.pl


Dotyczy:

Przedsiębiorców, wnioskodawców,


Wymagane dokumenty:

Kserokopia dowodu wpłaty


Sposób dostarczenia dokumentów:

Osobiście, elektronicznie, listownie


Podstawa prawna:

Art.2171§ 2 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Promocji i Rozwoju


Termin świadczenia usług:

Cały rok


Termin realizacji usługi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni- art. 217 § 3 K.P.A.


Informacje o opłatach:

Opłata 17 zł


Tryb odwoławczy:

-


Uwagi:

-

 

Załączniki

Wniosek - pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 100.53k Format: .PDF Pobierz

Liczba odwiedzin : 951
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Litwin
Czas wytworzenia: 2015-05-21 13:40:21
Czas publikacji: 2015-05-21 13:40:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak