Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała RIO nr V/78/2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miękinia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miękinia w 2016r.

2017-06-13 13:20:35
Zarządzenie nr 27/17 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2016 r.

2017-03-15 08:51:43
Zarządzenie nr 26/17 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania rocznego za 2016r. z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, i 14 ustawy o finansach publicznych

2017-03-15 08:48:25
Zarządzenie nr 82/16 w sprawie przedstawienia RG Miękinia i RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia za I półrocze 2016r. oraz informacji ...

2016-08-10 11:30:54
Uchwała nr XV/131/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2016-2032

2016-02-05 11:22:31
Uchwała nr V/40/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XV/130/15 RG...

2016-02-04 12:57:13
Uchwała V/41/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale XV/131/15...

2016-02-04 12:54:48
Uchwała nr XV/130/15 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

2016-01-04 12:40:46
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia

2015-12-17 07:56:22
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Miękinia projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

2015-12-17 07:54:31