Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Miękinia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża Wilkszyn-Miłoszyn na działce nr 624/2, obręb Wilkszyn, gmina Miękinia

2016-12-30 13:26:47
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

2016-12-30 13:25:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie obejmującym działki nr 18/2, 286, 298, 87, 422/1, 70/3 w obrębie geodezyjnym Zabór Wielki w gminie Miękinia

2016-12-28 09:50:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błonie – Clinico na obszarze w obrębie geodezyjnym Błonie w gminie Miękinia" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-12-22 07:19:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Miękinia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (teletechnika i oświetlenie uliczne) w strefie aktywności gospodarczej Kadłub – Źródła, gmina Miękinia

2016-12-22 07:18:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie obejmującym działki nr 135, 133, 138, 136/1, 149, 74/1, 99/5, 86/7, 99/10, 99/9, 99/4, 98/2, 98/3, 97/3, 97/1, 97/2, 86/12, 86/13 w obrębie geodezyjnym Kadłub w gminie Miękinia

2016-12-19 13:06:39
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabór Wielki” w gminie Miękinia

2016-12-16 08:01:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 4/36 i 4/166 w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.34.2016)

2016-12-14 09:05:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Przemysłowy Błonie-Źródła” w gminie Miękinia.

2016-12-08 09:25:52
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp TG Piskorzowice, mpzp Osiedlow-Kolejowa w Miekini, mpzp Kolejowa w Brzezince Średziej

2016-12-08 09:25:28