Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVII/165/16 w sprawie rozpatrzenia wniosku

2017-03-07 11:46:53
Uchwała nr XXVI/233/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia na obszarze geodezyjnym Krępice po północnej stronie drogi krajowej nr 94

2017-01-03 11:11:46
Uchwała nr XXVI/232/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.

2017-01-03 11:10:18
Uchwała nr XXVI/231/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części obrębu Wróblowice

2017-01-03 11:08:12
Uchwała nr XXVI/230/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wiśniowej i Wiatrakowej w obrebie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia

2017-01-03 11:05:38
Uchwała nr XXVI/229/16 zmieniająca uchwałę nr XI/97/15 RG Miękinia z dnia 25.09.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Średzka-Czystopole

2017-01-03 11:02:56
Uchwała nr XXVI/228/16 w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016

2017-01-03 11:01:06
Uchwała nr XXVI/227/16 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

2017-01-03 10:59:53
Uchwała nr XXVI/226/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2017-2032

2017-01-03 10:58:22
Uchwała nr XXVI/225/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

2017-01-03 10:57:19