Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 59/18 w sprawie przekazania Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania finansowego Gminy Miękinia za 2017r.

2018-04-27 08:26:44
Uchwała nr IV/76/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miękinia sprawozdaniu rocznym z wykonana budżetu za 2017r.

2018-04-26 09:03:07
Zarządzenie nr 45/18 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Informacji o stanie mienia Gminy Miękinia wg stanu na 31 grudzień 2017r.

2018-04-03 08:23:53
Zarządzenie nr 37/18 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2017r.

2018-03-21 08:24:19
Zarządzenie nr 35/18 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania rocznego za 2017r. z wykonania planu finansowego jednostek...

2018-03-08 09:01:41
Zarzadzenie nr 100/17 w sprawie przedstawienia RG Miękinia i RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budzetu i o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia za I półrocze 2017r. ...

2017-08-11 12:08:21
Uchwała V/30/2017 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

2017-02-01 08:39:27
Uchwała V/29/2017 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu...

2017-02-01 08:36:51
Uchwała nr XXVI/225/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

2017-01-03 11:14:39
Uchwała RIO nr V/269/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miękinia na rok 2017

2016-12-21 08:52:27