Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 165/17 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu i Urzędu Gminy Miękinia

2018-06-04 12:35:30
Zarządzenie nr 155/17 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Miękinia

2018-01-17 11:34:45
Zarządzenie nr 164/17 w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Gminy Miękini w związku ze zmianami budżetu Gminy Miękinia na 2017r. w zakresie dochodów i wydatków

2018-01-05 12:54:15
Zarządzenie nr 163/17 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

2018-01-05 12:52:37
Zarządzenie nr 162/17 w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Gminy Miękini w związku z przyjęciem budżetu Gminy Miękini na rok 2018

2018-01-04 10:54:33
Zarządzenie nr 161/17 w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Gminy Miękini w związku ze zmianami budżetu Gminy Miękini na 2017r. w zakresie dochodów i wydatków

2018-01-04 10:52:19
Zarządzenie nr 160/17 w sprawie określenia wysokości cen za przekazanie ponad określony w załączniku do Uchwały nr XXXIII/328/17 limit odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnego Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych

2018-01-04 10:48:44
Zarządzenie nr 157/17 w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Gminy Miękini w związku ze zmianami budżetu Gminy Miękinia na 2017r w zakresie dochodów i wydatków

2018-01-04 10:46:28
Zarządzenie nr 156/17 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

2018-01-04 10:44:56
Zarządzenie nr 159/17 w sprawie powołania komisji przetargowej

2017-12-20 16:20:23