Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/316/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wiśniowej i Wiatrakowej w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia- część B.

2018-04-03 14:35:43
Uchwała nr XXXVII/361/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedlowej i Kolejowej w Miękini

2018-01-04 11:32:54
Uchwała nr XXXVII/360/17 w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Miękini

2018-01-04 11:24:22
Uchwała nr XXXVII/359/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017

2018-01-04 11:22:27
Uchwała nr XXXVII/358/17 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

2018-01-04 11:20:45
Uchwała nr XXXVII/357/17 w sprawie rozpatrzenia skargi-anonimu na działalność Wójta Gminy Miękinia

2018-01-04 11:19:10
Uchwała nr XXXVII/356/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miękinia

2018-01-04 11:16:33
Uchwała nr XXXVII/355/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia

2018-01-04 11:14:16
Uchwała nr XXXVII/354/17 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020"

2018-01-04 11:12:29
Uchwała nr XXXVII/353/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018

2018-01-04 11:09:59