Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna-Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka"

2017-12-29 08:52:46
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawie

2017-12-29 08:51:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/56/2017 z dnia 22.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 24/8 i nr 316 w obrębie geodezyjnym Pisarzowice w gminie Miękinia

2017-12-22 13:36:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/56/2017 z dnia 22.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 232, 236, 234 w obrębie geodezyjnym Brzezinka Średzka w gminie Miękinia

2017-12-22 13:35:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/55/2017 z dnia 12.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej - ul. Poprzecznej z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 26, 51, 105, 94, 16, 27/7 i 27/15 w obrębie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miękinia

2017-12-20 12:08:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w obrębie geodezyjnym Krępice po północnej stronie drogi krajowej nr 94- część "A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.12.2017 r. do 18.01.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach urzędowania

2017-12-15 09:45:26
Zawiadomienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

2017-12-01 11:57:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/54/2017 z dnia 30.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy zbiorników wodnych do retencjonowania wód opadowych wraz z odtworzeniem budowli wpływowych w formie mnichów oraz fragmentu koryt zasilających zbiorniki na terenie działki nr 593/84 w obrębie geodezyjnym Mrozów w gminie Miękinia

2017-11-30 15:11:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 232, 236, 234 w obrębie geodezyjnym Brzezinka Średzka w gminie Miękinia

2017-11-28 11:21:39
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak: DOW-G.I.7440.8.2017.JB z dn. 17.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek spółki Polskie Sieci Elektrornergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 50-520 Konstatncin- Jeziorna, działającej przez pełnomocnika, P. Michała Rzadkosza, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno- inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Czarna- Pasikurowice, województwo dolnośląskie, gminy: Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka”

2017-11-23 14:25:07