Dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 

 

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 2020 r.

 

Wójt Gminy Miękinia informuje mieszkańców, że 2 stycznia 2019 r. rozpocznie sie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji z zakresu ochrony środowiska obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii na rok 2020.
Dofinansowanie będzie dotyczyło częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2020 r. przede wszystkim na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, grzejników i wkładu kominowego.
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów w kwocie brutto (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków), ale nie więcej niż 5 000,00 zł brutto na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym.
Wnioski są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Miękinia oraz na stronie internetowej Gminy Miękinia w zakładce Druki do pobrania.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii” znajduje się na BIP.

 

Opis:

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii


Dotyczy:

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe


Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji z zakresu ochrony środowiska obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego lub lokalu, w którym instalowane będą urządzenia grzewcze; dla wspólnoty mieszkaniowej uchwała wspólnoty (w przypadku dołączenia kopii dokumentu należy przedłożyć oryginał do wglądu),

Decyzja (pozwolenie na budowę na wykonanie instalacji), wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) z adnotacją organu o braku sprzeciwu wobec planowanych robót lub pozwolenie wodnoprawne w przypadku wykorzystania pomp ciepła pozyskujących ciepło z wód podziemnych - jeżeli zadanie tego wymaga (w przypadku dołączenia kopii dokumentu należy przedłożyć oryginał do wglądu).

 


 

Sposób dostarczenia dokumentów:

Pocztą, osobiście, elektronicznie


Podstawa prawna:

Art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)

Uchwała nr XXXIV/329/17 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródła energii”


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia
Referat KRO


Termin świadczenia usług:

Cały rok


Termin realizacji usługi:

Cały rok


Informacje o opłatach:

Brak


Tryb odwoławczy:

Brak


Uwagi:

Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej

 

Załączniki

Wniosek o dofinansowanie - doc

Data: 2018-05-24 13:30:29 Rozmiar: 82.76k Format: .doc Pobierz

Wniosek o dofinansowanie - pdf

Data: 2018-05-24 13:30:29 Rozmiar: 153.74k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie zakończenia realizacji zadania - docx

Data: 2018-05-24 13:30:29 Rozmiar: 22.12k Format: .docx Pobierz

Zgłoszenie zakończenia realizacji zadania - pdf

Data: 2018-05-24 13:30:29 Rozmiar: 133.57k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o likwidacji kotła - docx

Data: 2018-05-24 13:30:29 Rozmiar: 15.09k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie o likwidacji kotła - pdf

Data: 2018-05-24 13:30:29 Rozmiar: 91.56k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Krawczyk
Czas wytworzenia: 2017-11-02 07:54:18
Czas publikacji: 2018-12-15 11:14:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak