Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 74/17 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miękinia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miękinia za 2018r.

2019-03-07 09:01:46
Uchwała nr V/46/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale RG Miękinia nr XXXVII/352/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia na lata 2018-2032 oraz uchwale RG Miękinia nr XXXVII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018r.

2018-02-09 08:50:45
Uchwała nr V/45/2018 Reguionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale RG Miękinia nr XXXVII/351/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na 2018r .

2018-02-09 08:47:47
Uchwała nr XXXVII/352/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2018-2032

2018-01-04 11:08:11
Uchwała nr XXXVII/351/17 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

2018-01-04 11:03:09
Uchwała nr V/265/2017 RIO, w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018

2017-12-11 14:55:47
Uchwała nr V/264/2017 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miękinia na 2018r.

2017-12-11 14:53:10
Zarządzenie nr 142/17 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miękinia na lata 2018-2032

2017-11-10 08:29:43
Zarządzenie nr 141/17 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

2017-11-10 08:27:53